Vítejte na mém webu

 • specializuji se na individuální výuku a výuku malých skupin
 • neslibuji použití žádných zázračných výukových metod
 • sázím na kombinaci tradičních metod (např. drilová cvičení) a moderních metod (audionahrávky, cizojazyčná literatura, texty písní, atd)
 • důraz kladu na osvojení a rozvoj všech čtyř jazykových schopností: čtení, psaní, poslech, mluvení
 • ve výuce využívám rozsáhlou škálu aktivit pro nácvik správné výslovnosti a hláskování, na osvojení a upevnění slovní zásoby a gramatiky
 • snažím se o přátelskou a uvolněnou atmosféru během výuky
 • výuku přizpůsobuji individuálním potřebám a požadavkům každého klienta
 • používám moderní jazykové učebnice
 • protože žádná učebnice není dokonalá, průběžně je doplňuji dalšími materiály
 • svým klientům poskytuji konzultace přes internet (např. v době absence)
 • u svých klientů pravidelně vyhodnocuji jejich osvojené dovednosti a znalosti v anglickém jazyce
 • nabízím kurzy, které jsou plně v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky a odpovídají tak jednotlivým referenčním úrovním (od úrovně A1 až do úrovně B2)
 • splňuji všechny kvalifikační předpoklady: odbornou jazykovou způsobilost, pedagogické vzdělání i praxi