Ceník

- cena je za 1 vyučovací hodinu (60 minut)

- pro všechny úrovně celoročních a individuálních kurzů je stejná cena za 1 osobu

  1.    individuální kurz pro jednotlivce       1 osoba        1 vyučovací hodina      Kč  300,-- 
  2.    individuální kurz pro dvojice            1 osoba        1 vyučovací hodina      Kč  150,--

 

Cena kurzů víkendových, pro firmy a letních kurzů intenzivní výuky dle dohody klienta s lektorem.

 

S každým klientem bude před začátkem kurzu sepsána smlouva.

 Na konci každého kurzu obdrží posluchač osvědčení o návštěvě kurzu, splní-li všechny studijní povinnosti (viz smluva).