Jazykové úrovně 

podle Evropského referenčního rámce pro jazyky: 

  1. obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy
  2. zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky
  3. určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky
  4. Vaší znalosti cizího jazyka bude přiřazena jedna ze šesti hlavních úrovní (A1 – C2)
  5.  pomocí tabulky "Can Do" (Zvládnu to a to) snadno zjistíte, co všechno v angličtině s jistotou zvládáte a jaký pokrok postupem času děláte

www.britishcouncil.org/cz/cef_x_our_courses_czech.doc