Dotazník

  • by měl napomoci vybrat vhodný typ kurzu, jeho náplň, časovou dotaci i metody výuky
  • vyplněný dotazník zašlete na emailovou adresu: n.bisova@centrum.cz  nebo na adresu: Vendolí 199, 569 14 Vendolí

dotazník.doc (54,5 kB)