Kurzy individuální pro jednotlivce

Tempo výuky se řídí podle:

  • možností a schopností klienta
  • požadavků klienta

Časové rozvržení hodin lze domluvit s lektorem.

Kurzy jsou vhodné pro:

  • časově vytížené klienty
  • udržení jazykové úrovně
  • konverzaci v cizím jazyce

Výhodou je:

- časové rozvržení hodin není závislé na ostatních účastnících kurzů

- lektor se věnuje po celou vyučovací hodinu pouze jednomu klientovi