Letní kurzy intenzivní výuky

 a) kurz jako přípravu na zářijový termín maturitní zkoušky "Nová maturita".

     Vše na základě katalogů požadavků k maturitní zkoušce z AJ (nižší i vyšší úroveň).

     Obsah:  ústní část: dialogy, popisy obrázků, témata

                 didaktický test: čtení a poslech s porozuměním, gramatika

                 písemná část:  slohové útvary

b) kurzy všeobecné a dle potřeb klientů

  • jsou koncipovány jako opakovací a konverzační
  • probíhají v červenci od pondělí do pátku
  • probíhají ve dvouhodinových blocích (tj. 90 minut)
  • dopolední kurzy: pro dvojice a individuální výuka
  • odpolední kurzy: pro skupiny 4-6 studentů